Standard for Eurasiere

Startside
Om Eurasiere
Vort valg
Eurasier kennel
Vore hunde
Parringer
Vore Eurasierfoto's
Hvalpe
Links
16.06.1999 (D) (ORG 06.01.1994) 
EURASIER 
Oprindelsesland: Tyskland 
Anvendelse: Selskabshund. 
 • Klassifikation: 
  FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type), 
  Sektion 5 (Asiatiske spidshunde og beslægtede racer). 
  Uden brugsprøve. 
 • Historie: 
  I 1960 skabtes ved krydsning af Chow-Chow og Wolfspitz en hunderace, der først fik 
  navnet "Wolf-Chow", og senere efter indkrydsning af Samojedhund i 1973 blev omdøbt 
  til "Eurasier" og anerkendt af FCI. 
 
 

FCI Standard     Nr. 291

 
 • Helhedsindtryk: 
  Harmonisk bygget, middelstor hund af Spids-typen, med stå-ører. Den findes i flere 
  pelsfarver og har en pels af en sådan længde, at man stadig kan fornemme kroppens 
  proportioner. Knoglebygningen er middelkraftig. 
 • Proportioner: 
  Kropslængden er noget større end skulderhøjden. Forholdet mellem næsepartiets og 
  skallens længde er tilnærmelsesvis som 1 til 1. 
 • Temperament: 
  Selvbevidst, rolig og ligevægtig med høj irritationsstærskel, vagtsom og opmærksom 
  uden at være støjende. Den er stærkt knyttet til sin familie og tilbageholdende over for 
  fremmede, uden at være aggressiv. Uden jagt-drift. For at udvikle sine egenskaber 
  fuldt ud behøver Eurasieren tæt kontakt med sin familie samt en forstående, men dog 
  konsekvent opdragelse. 
BESKRIVELSE
 • Hoved: 
  Harmonisk, med ikke for bred skalle. Set fra oven og fra siden er hovedet kileformet. 
  Næseryg og skallens overlinie er parallelle. 
 • Skalle: 
  Fladt pandeparti med tydelig pandefure. Udpræget nakkeknude. 
 • Stop: 
  Kun let markeret. 
 • Næse : 
  Middelstor, sort pigmenteret. 
 • Næseparti : 
  Hverken for groft eller for spidst, aftagende i bredde og dybde mod næsen. Næseryg 
  og underkæbens to grene er lige. 
 • Læber : 
  Læberandene er stramme og sort pigmenterede. 
 • Kæber, bid : 
  Kraftige kæber med brede underkæbebuer. Kraftigt og fuldstændigt tandsæt (42 
  tænder i henhold til tandformlen). Biddet er enten saksebid eller tangbid, dvs. at de 
  øverste fortænder enten går ned tæt foran de nederste eller imod dem. Præmolarer og 
  molarer placeret i lige række uden "huller". Alle tænder stillet lodret i kæben. 
 • Kinder : 
  Kun let fremhævede. 
 • Øjne: 
  Mørke, middelstore, ikke for dybtliggende eller udstående, med let skråtstillet 
  øjenåbning. Øjenrandene er sort pigmenterede og slutter stramt til. 
 • Ører: 
  Ansat med en indbyrdes afstand svarende til ørets bredde ved basis, middelstore og 
  trekantede stå-ører med let afrundede spidser. Ørespidserne og stoppets midtpunkt 
  danner en næsten ligesidet trekant. 
 • Hals: 
  Af middellængde, harmonisk i forhold til helheden, med god muskulatur. Huden ved 
  struben ligger stramt til. Flydende overgang til kroppen. 
 
 • Krop: Kraftigt, ikke for kort kropstykke. 
  Manke : Markeret. 
  Ryg : Fast og lige, meget muskuløs. 
  Lænd : Af god længde og bredde, meget muskuløs. 
  Kryds : Lige, bredt og kraftigt. 
  Bryst : Når ned til albuerne, med ovalt hvælvede ribben.
  Forbrystet er veludviklet uden dog at være udtalt. Brystbenet er langt og når godt bagud.
  Underlinie : Let optrukken. 
 
 • Hale: Med lige ansats, rund og fast og med god tykkelse, aftagende mod spidsen.
       Den er beklædt med et busket hårlag og bæres liggende fremad over ryggen eller let buet til 
       siden eller oprullet. Hængende når halen ned til haseleddet. 
 
 • Lemmer: 
 • Forpart: Generelt: Set forfra er forbenene lige og stillet parallelt. Set fra siden er de moderat vinklede.
  • Over- og underarm er næsten lige lange. Skuldre : Med god muskulatur. Skulderbladet noget skråtliggende. Overarm : Middellang, med god muskulatur. Albuer : Slutter tæt til brystkassen. Underarm : Middellang, med god muskulatur. Håndrod : Kraftig. Mellemhånd : Middellang. Set forfra er den fuldstændig lige, set fra siden rettet let fremefter.
 • Forpoter : Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem trædepuderne.
 • Bagpart: Generelt: Set bagfra lige og parallelle bagben. Set fra siden moderat vinklede.
  • Over og underlår er næsten lige lange. Bækken : Let skråtstillet. Overlår : Middellangt og med kraftig muskulatur. Knæ : Stabilt, ikke for åbent vinklet. Underlår : Middellangt, med god muskulatur. Haseled : Ikke for lavt ansat, stabilt, hverken ind- eller udaddrejet. Mellemfod : Godt lang og bred, set fra siden lodret stillet.
 • Bagpoter :
          Ovale, med tæt sluttede, moderat hvælvede tæer. Kraftige, mørkt pigmenterede kløer
          og faste, godt fyldige, sort pigmenterede trædepuder. Tæt behåring mellem
          trædepuderne. 
 • Bevægelse:
 •                 Jordvindende, med meget fraskub og godt fremgreb. 
  • Hud:
                  Stram og pigmenteret. 
  • Pels:
                  Hårlag : Over hele kroppenen tæt underuld og middellang, løst tilliggende dækpels. Pelsen er
                  korthåret på næseparti, ansigt, ører og forsiden af benene, mens bagsiden af
                  forbenene (behæng) og bagbenene (bukser) er forsynet med lang pels. På halsen er
                  pelsen kun moderat længere end på kroppen og danner ingen manke. 
  • Farve :
                  Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen rent hvid, hvidbroget og
                  leverfarvet.
             
  • Størrelse:
  • Skulderhøjde for hanner 52 til 60 cm, tæver 48 til 56 cm. 
  • Vægt for hanner 23 til 32 kg, tæver 18 til 26 kg.
                  Harmonien i proportionerne er afgørende, men følgende middelværdier for størrelse og
                  vægt bør tilstræbes:
               Skulderhøjde for hanner 56 cm, tæver 52 cm. Vægt for hanner 26 kg, tæver 22 kg.
  • Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
                  bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. 
  Diskvalificerende fejl: 
  • 
                  Manglende kønspræg.
                  •
                  En eller flere manglende fortand eller hjørnetand/-tænder. En eller flere manglende
                  P3 eller P4, såvel som en eller flere manglende molar 1 eller 2. Bid-anomalier.
                  •
                  Ektropion, entropion. For dybtliggende eller for små øjne.
                  •
                  Distichiasis (dobbelt række af øjenvipper).
                  •
                  Kipører, hængende ører.
                  •
                  Haleknæk.
                  •
                  Stærke pigmentmangler.
                  •
                  Ængstelighed, skyhed, overdreven mistro.
                  • Aggressivitet.
                  Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
                  Dansk Kennel Klubs bemærkning:
                  Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
   
   
  • Standarden udgivet af FCI 16 JUNI 1999 
  • Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité:    NOVEMBER 2000 
   ¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i APRIL 1994 ¤ ¤ ¤ 

  toppen